Bli medlem

Som aktiv medlem får du:

  • Tillgång till Klubbhuset och klubbens aktiviteter. 
  • Rösta på årsmötet 
  • Kvittera ut nyckel till klubbstugan 
  • Subventionerade startavgifter i den mån ÖVK subventionerar detta 
  • Hyra plats i bräd och kanotförvaringen,eller stå på kö till densamma
    (medlemmar med plats i brädförvaringen är alltid aktiva medlemmar)
 Medlemsavgift 2019 Per år
 Ungdom upp till 18 år 150 kr
 Vuxen 200 kr
 Familjemedlemskap
(1-2 vuxna + fritt antal barn under 15 år)
 300 kr
 Brädförvaring1000 kr
 


Ansökan om bräd- och kanotplats mailas till Peter Aronsson (info@osterskarsvk.se). Vid eventuellt underskott av platser kommer styrelsen avgöra vilka som får möjlighet till förvaring.

Nyckel kvitteras ut mot betald medlemsavgift.

För att bli medlem betalar du in aktuell summa till Österskärs Vindsurfingklubb.
Bankgiro 727-1265  OBS! Ange ditt namn på inbetalningen.

När avgiften är betald skickar du ett mail till info@osterskarsvk.se för att hamna i mailregistret som används för utskick. Medlemsinformation kommer enbart att skickas via e-post.  Skriv namn, adress, personnummer, tel, och vilken typ av förvaring om aktuellt. Är du inte tidigare medlem får du gärna skriva en kort presentation av dig själv och om det är vindsurfing, paddling eller båda som är ditt intresse.

Då medlemsavgift inbetalas samtycker medlem till att adress- och telefonuppgifter samt födelsedata lagras i ÖVK:s medlemsregister. Registret är endast tillgängligt för medlemar via en lösenordsskyddad sida. Födelsedata är en nödvändighet då ÖVK måste lämna uppgifter om medlemsbasen till kommun, SSF och SBF. Vidare behövs dessa födelsedata för att vi ska kunna lämna riktiga uppgifter vid bidragssökande (med födelsedata menas de första sex siffrorna i personnumret, dvs ååmmdd).

Om du har några frågor kontakta Peter Aronsson info@osterskarsvk.se

Comments