Förvaring i huset

I klubbstugant finns begränsad förvaringsmöjlighet för medlemmar. Medlemmar som seglar mycket från vår strand kan ansöka om brädförvaring i huset till föreningens ordförande.

Observera att vi inte har något kösystem. Prioritering görs efter hur aktiv man är på stranden.

Förvaring får bara ske på anvisade platser. Se förvaringsplanen nedan.
 
  • OBS!  Ingen förvaring av personlig utrustning som våtdräkter, flytvästar mm. 
  • Löst liggande prylar som inte förvaras på sin rätta plats riskerar att slängas vid städning
  • ÖVK har sin utrusting i område G,H,I,J
  • H2O sportpool förvarar sin utrustning i A,B,C,D,E,F
 
 
Förvaringsplan
https://sites.google.com/a/osterskarsvk.se/www/foervaring-i-huset/%C3%96VKBr%C3%A4df%C3%B6rvaring.png?attredirects=0
 

 
Comments