Hitta hit och karta

Från Stockholm med bil:
  • Åk E18 Norrtäljevägen norrut, sväng av vid avfart Åkersberga
  • Kör länsväg 276 genom första rondellen
  • Tag höger vid andra rondellen och åk över järnvägsövergången direkt efter
  • Följ vägen vid S-kurva över kanalen och rakt fram totalt ca 3 km tills du kommer ned till vattnet
  • Parkera på grusparkeringen eller vid ångbåtsbryggans vänstra kant
Från Stockholm med tåg:
  • Tag Roslagsbanan mot Österskär
  • Åk till slutstation Österskär
  • Österskärsvägen ligger längs järnvägens högra sida när du kommer in till stationen och börjar du stiga i en backe uppför
  • Gå längs Österskärsvägen tills du kommer ned till vattnet
  • Är du vilse, fråga efter stranden "Solbrännan" 

Hitta till klubbens strand


Comments